the sanh's corner

thinking?

Chờ đợi ….

Có bao giờ bạn đã phải chờ, chờ một việc gì đó hay chờ một ai đó ? Nếu bạn để ý rằng, đi đôi với “chờ” thường là “đợi”,và nó tạo nên chữ “chờ đợi”. Bạn đang chờ ư,…

Trở lại

Mọi chuyện đã ổn hết rồi….mình nên dành thời gian để chăm sóc blog chút chứ nhỉ ?……..bao nhiêu suy nghĩ, mệt mỏi, nỗi buồn,… tất cả đã cuốn gói ra đi, nhưng biết đâu 1 ngày nào đó nó…

Vô đề

……….thật sự khó khăn khi đặt cái title sao cho hợp lý, chỉ biết rằng mình đã may mắn trong ngày hôm nay…. nhưng cũng không thể đặt cái tiêu đề là may mắn, mình cũng hạnh phúc, nhưng có…

Thời gian ….

Thời gian trôi qua mau,….đúng là nhanh thật, mới đó mà….………còn chưa đầy một tuần nữa là cắm trại rồi, chắc khâu chuẩn bị của các lớp đã xong rồi, bên BTC thì cơ bản đã xong rồi, vì đã…