the sanh's corner

nhớ em

Anh nhớ em…

Đang ở trang thơ của vnthuquan, tự nhiên nhặt được đoạn này. Đem bỏ blog chút cho “đỡ nhớ” ………. Con kiến còn nhớ củ khoai Huống chi tóc ngắn tóc dài nhớ nhau Nhớ em không biết để đâu…