idoclo's blog

My blog

Thường nhật…

Thường nhật rồi sẽ là những niềm vui nho nhỏ khi ngồi cắt dán mấy tấm hình, là set wallpaper để rồi nhìn cười mỉm một mình mà lòng thầm hạnh phúc. Thường nhật rồi sẽ là bận bịu với…