the sanh's corner

Linux

Ubuntu 9.04 release

– Đúng theo lịch trình phát hành các phiên bản của Ubuntu, ngày 23/04/2009 phiên bản tiếp theo của Ubuntu 9.04 đã được phát hành. 1. Giới thiệu về Ubuntu 9.04: – Tên mã: Jaunty Jacklope – Phiên bản: 9.04…